/ 2 نظر / 145 بازدید

درست مثل استادیوم آزادی خودمان!

امیر

فکر کنم باید بگویم خاک بر سر ما کنند با این ورزشگاه های پیزولی و در پیتی که داریم بعد از 35 سال هنوز به آزادی مینازیم فکر کنم سال 3010 بتونیم مثل اینا شیم